【STG】GALAX(ぎゃらっくす)

形式レビュワー日付ハマリ備考
1イチオシES2003-04-01881026
2イチオシ上橋 江上2003-04-01810725
3イチオシ紫月飴2003-04-01910726