【STG】Quantized Blaze(くあんたいずどぶれいず)

形式レビュワー日付ハマリ備考
1イチオシES2006-10-0887722
2イチオシK'2006-10-0887924
3イチオシckck2006-10-0867821
4イチオシ或野 吟山2006-10-0856617
5イチオシ赤松 弥太郎2006-10-0888925
6イチオシ銅たぬき2006-10-08107623