【STG】Quantized Blaze(くあんたいずどぶれいず)

形式レビュワー日付ハマリ備考
1イチオシ赤松 弥太郎2006-10-0888925
2イチオシK'2006-10-0887924
3イチオシ銅たぬき2006-10-08107623
4イチオシES2006-10-0887722
5イチオシckck2006-10-0867821
6イチオシ或野 吟山2006-10-0856617